Jdi na obsah Jdi na menu
 


IS1 Organizace a tvorba her

Lektor: Josef Kirchmaier

 

1.                 ORGANIZOVANIE HIER

 

Pravidlá hry

Ø       určujú počet hráčov, ich úlohy, hranice herného územia, časové údaje, podmienky víťazstva a porážky,

Ø       základné podmienky sú premyslenosť a jednoduchý, jasný výklad,

Ø       o ich zložitosti rozhoduje herná skúsenosť hráčov a vedúceho,

Ø       čo nie je zakázané, je dovolené (rozvoj tvorivosti, hľadanie optimálneho riešenia),

Ø       výklad pravidiel by kvôli ich úplnosti mal sledovať minimálne ešte jeden vedúci,

Ø       po vysvetlení pravidiel musí nasledovať priestor na možné otázky hráčov,

Ø       pravidlá počas hry nemeníme; k zmene pravidiel, a tým aj k zmene hry pristúpime len  v týchto prípadoch:

o        hra je príliš náročná pre VŠETKÝCH zúčastnených hráčov,

o        došlo k podstatnej zmene počasia,

o        hra je príliš nudná alebo zdĺhavá.

Ø       vinníkom neúspechu je vždy autor, dramaturg alebo režisér, nikdy nie hráči.

 

Ako sa zachovať, keď dôjde k porušeniu pravidiel?

Možností je niekoľko. Predtým, než sa rozhodneme pre jednu z nich, mali by sme si zvážiť jej výhody a nevýhody pre našu konkrétnu situáciu.

 1. Tvrdo vyžadujeme dodržiavanie pravidiel a postihujeme ich nedodržanie (schválne porušenie pravidiel, snaha o podvod ...).

 2. Pozorujeme porušenie pravidiel a neupozorníme na to, necháme si to na záverečné vyhodnotenie hry (trest môže byť potom miernejší).

 3. Pružne modifikujeme pravidlá, "privrieme oko" nad ich porušením; musia však byť ROVNAKÉ pre všetkých, nesmieme "privrieť oko" len pri niektorých tímoch (plné nasadenie celého tímu, porušenie pravidla v dôsledku nasadenia, ...

 4. Pri spore ohľadom pravidiel, keď si vedúci nie je istý správnou formuláciou, je niekedy najlepšie anulovať výsledok (resp. umiestniť všetkých na prvom mieste, ak šlo o náročnejšiu hru).

 

Desatoro zásad dobrého organizátora hier

1.       Maj stále pri sebe zásobu hier pre každú príležitosť.

2.       Vyber správnu hru v správnom okamihu.

3.       Vysvetli jasne a zrozumiteľne pravidlá. (Keď vysvetľuješ základné veci, musia ťa všetci sústredene počúvať. Ak sa deti bavia, prepočujú dôležité  veci  a úspech hry  je vopred  ohrozený.  Po výklade musí  každý  presne vedieť čo a ako má robiť. Nezabudni nechať priestor na prípadné otázky.)

4.       Rozdeľuj úlohy tak, aby sa v  zaujímavých úlohách vystriedali postupne všetci hráči.

5.       Pri súťažiach vyrovnaj sily na oboch stranách.

6.       Zaisti spravodlivé rozhodovanie. (Nesmieš žiadnemu tímu nadržiavať).

7.       Ukonči hru v najlepšom. (Ak budeš hru predlžovať do omrzenia, ostane v hráčoch pocit únavy a presýtenia. Ak ukončíš hru v okamihu, keď hráči žobronia "ešte, ešte", máš do budúcnosti zaručený záujem, až hru opäť ohlásiš. Neznamená to však, že hru treba stopnúť v okamihu, akonáhle sa naplno rozbehne. Daj všetkým príležitosť, aby si ju naplno vychutnali a až vycítiš, že sa všetci zahrali, povedz stop.)

8.       Po hre  ju čo najskôr vyhodnoť.

9.       Nedaj sa odradiť neúspechom. (Aj tá najlepšia hra môže sklamať, s tým dobrý organizátor vždy tak trochu počíta. Najmä, ak skúša niečo nové. Nesmie mu to však pokaziť náladu. Aj z chýb sa človek učí. Len treba vedieť, kde tá chyba nastala.)

10.   Neboj sa opakovať osvedčené hry.

 

Pri vysvetľovaní pravidiel hry nezabudni na:

  • Názov hry

  • Jej námet, prípadne libreto

  • Presný popis hraníc

  • Rozdelenie hráčov do skupín (či ide o hru jednotlivcov, dvojíc, tímov...)

  • Úlohu a cieľ (čo majú hráči robiť, príp. ako to majú robiť)

  • Označenie a odlíšenie súperiacich strán

  • Spôsob boja

  • Zahájenie a ukončenie hry (kedy hra začína a končí, napr. trojité zapískanie; a kde sa po skončení hry hráči stretnú)

  • Riešenie sporov, právomoc rozhodcu, tresty za porušenie pravidiel

  • Vyhodnotenie (kedy a AKO sa bude hra hodnotiť)

 

2.                  TVORBA HIER

 

Vznik novej hry

Vznik novej hry, či už jednoduchej alebo etapovej, vystihol najlepšie Miloš Zapletal jednoduchým vzorcom

nápad + výber vhodných stavebných prvkov + pravidlá = nová hra

 

Zdroje nápadov

 • literatúra (nielen) s hrami,

 • internet,

 • prostredie: dôverne známa krajina dokáže aj na diaľku sugestívne navodiť atmosféru budúceho dobrodružstva. Ak sme presvedčení, že práve  tu  je niečo mimoriadne, čoskoro prídeme na to, čo z prostredia dokážeme optimálne využiť,

 • zväčšovanie: princíp mnohých pútavých stolných hier môžeme použiť vonku "vo veľkom", čím celú hru oživíme a dodáme jej nový neznámy nádych dobrodružstva,

 • materiál,

 • technika,

 • história, ...

 

Stavebné prvky

Pod týmto pojmom si predstavujeme niektoré opakujúce sa činnosti (napr. chodenie, beh, hádzanie, schovávanie sa, pátranie, hľadanie, dešifrovanie správ, skladanie niečoho...). Sú obsiahnuté v každej hre a ich obmenou vzniká dojem novosti. Pridaním pravidiel s nečakanou kombináciou niekoľkých prvkov vzniká dojem, že ide o "svetovú premiéru" niečoho, čo tu ešte nebolo. Pri výbere stavebných prvkov nesmieme zabúdať na to, že úloha hry musí byť fyzicky i psychicky úmerná veku hráčov a pre väčšinu z nich splniteľná! Nemali by sme podliehať predstave, že to, čo dokážeme my, je pre ostatných rovnako jednoduché. Porazených nedeprimuje ani tak prehra samotná ako zistenie, že sa snažili márne, lebo ciele boli nesplniteľné. To však platí i o opaku. Ak budeme do hier zaraďovať len plytké, chabé a nenáročné úlohy, deti sa budú cítiť právom podceňované.

 

Bezpečnosť pri hrách

Základným pravidlom pri organizácii akejkoľvek hry je BEZPEČNOSŤ účastníkov hry. Drobné fyzické úrazy by organizátora nemali odradiť, skôr priviesť k myšlienke, ako hru viac "zbezpečniť" pre jej účastníkov.

Tu je niekoľko rád:

 • každá aktivita musí byť vopred vyskúšaná (najlepšie priamo na mieste, kde sa bude odohrávať),

 • úrazy nemusia byť len fyzické, ale aj duševné. Nie je tak ťažké navodiť situáciu, po ktorej sa účastníci cítia neisto, či dokonca biedne. Laikovi nemusí byť zrejmé, na koho a ako zapôsobila prežitá stresová situácia, a či v dieťati nezanechala traumu. Pokiaľ nie je v radách vedúcich odborník, neodporúča sa experimentovať s psychologickými, či inými na psychiku náročnými hrami (stresové situácie - napr. nočná hra ako prepad, skupinové aktivity, kde treba jedného člena skupiny v hre "obetovať", ...),

 • ak si dieťa myslí, že hra je nad jeho sily, má právo sa jej nezúčastniť,

 • žiadna hra by nemala mať zásadný vplyv na pravidelné stravovanie, pitný režim, hygienu, spánok. V tomto ohľade je záujem hry vždy podriadený vyšším princípom - zachovaniu zdravia dieťaťa.

 • počas uvádzania hier (napr. v rámci legendy) sa nesmieme uchyľovať k násilnostiam, či dokonca zabitiu živého tvora (hoci len kobylky). Pre mladšie vekové kategórie (do 15 rokov) je nebezpečenstvo skreslenej interpretácie pocitov tak veľké, že môže spôsobiť v detskej duši hotovú pohromu a reakcie dieťaťa môžu veľmi ľahko skĺznuť k povrchnému cynizmu.

 

Mám hru. A čo teraz?

Pred tým ako hru uvedieme v tábore, je dobré aspoň odsimulovať jej vývoj, či už ide o pohybovú hru s komplikovanými pravidlami, alebo o krátku jednoduchú hru v miestnosti. Simulácia nám musí odpovedať na množstvo otázok. Rozumieme pravidlám hry natoľko, aby sme zvládli všetky situácie, ktoré môžu nastať v priebehu hry? Neexistujú diery v pravidlách, ktoré by mohli hru v očiach hráčov znehodnotiť? Ako budem reagovať, keď hráči urobia to alebo ono? Nechajme pracovať fantáziu a zahrajme si hru v duchu. Porozprávajme sa o hre s niekým, kto nestál priamo pri jej zrode. Objavíme nové možnosti jej priebehu.

Ďalšou časťou prípravy hry pred táborom je technická stránka príprav. Považujeme za úplne prirodzené, že tvorca hry prichádza do tábora a v správnej chvíli vyťahuje z krabice všetko, čo mohol pripraviť doma  nakopírované hracie plány pre hráčov, rekvizity potrebné pri jednotlivých úlohách, baliaci papier na nástenku s pokynmi pre hráčov, či predtlačenú výsledkovú listinu. Taktiež má písomne spracované pravidlá svojej hry, pri ktorých nesmie chýbať zoznam ďalších vecí, potrebných na hru.

 

Príprava hry na samotnej akcii

Pod prípravou hry na samotnej akcii si môžeme predstaviť všetko, čo sa nedalo pripraviť doma  napríklad vyznačenie trasy, ktorou hra povedie, úprava miestnosti na hru, doladenie ozvučenia. Najčastejšou chybou pri príprave hry na samotnej akcii býva nedocenenie časových nárokov na prípravu. Všetko sa, samozrejme, nedá pripraviť doma, ale nie je napríklad možné označovať desiatky kontrol v lese a stavať lanové prekážky pol hodinu pred samotnou hrou. Namiesto radosti zo zorganizovania skvelej hry potom býva výsledkom nervozita celého teamu vedúcich a neustále časové sklzy.

 

Vysvetľovanie pravidiel

"Už jste zažili situaci, kdy instruktor při vysvětlování pravidel hry zjistí, že jim vlastně nerozumí? Není to jen trapas, o kterém se asi bude ještě dlouho povídat, ale hlavně jste právě znehodnotili veškeré dosavadní práce spojené s přípravou hry doma i na akci, s motivací i losováním účastníků i čas věnovaný hře na přípravné schůzce před jejím definitivním zařazením do scénáře. Pokud jste hru připravovali delší dobu a jste navíc i jejími autory, asi tato situace nenastane tak snadno, ale v pravidlech musí mít jasno také všichni vaši spoluorganizátoři, kteří vám při hře pomáhají."               (Jan Hrkal, Radek Hanuš - Zlatý fond her II)

 

Vždy začíname s výkladom hlavných pravidiel, ktoré obsahujú ciele hry a základné princípy, na ktorých hra stojí. Ak sú pravidlá priveľmi zložité, neváhajme nechať priestor na ich prediskutovanie v teamoch a zvolenie stratégie hry. Jednou z chýb, ktoré môže organizátor hry urobiť je, že v rámci zápalu práve pre svoju hru prezradí v nadšení okrem pravidiel aj kus taktiky vedúci k cieľu.

 

Priebeh hry

 • dôležitý je zaujímavý, prekvapujúci  začiatok,  dôkladne pripravený, ktorým získame záujem hráčov

 • v priebehu hry je nutné operatívne reagovať na zmeny podmienok, možností a počasia

 • dôležité sú reakcie, názory a kritické pripomienky hráčov

 • po dohraní hry musí čo najskôr nasledovať jej vyhodnotenie

 • porazenými sa nesmú cítiť tí, ktorí nevyhrali, ale tí, ktorí nedokázali vyvinúť snahu zvíťaziť a ostali pasívni

Hru môže riadiť len jeden vedúci a musíme jasne povedať, kto to je. Ten má vo všetkých sporoch posledné slovo a jeho rozhodnutie je konečné. Hlavný rozhodca by nemal mať príliš veľa prevádzkových úloh (napríklad meranie času), mal by sa na hru pozerať radšej s odstupom, aby mal kľud na sledovanie súvislostí a mohol rozhodovať čo najspravodlivejšie. Za fyzický a psychický stav hráčov, bezpečnosť, sledovanie času a pravidiel však môžu byť zodpovední ďalší pomocníci. Každý vedúci, zapojený do hry by mal mať úplne jasno v jej pravidlách.

Ak dôjde počas hry k spornej situácii, o ktorej nie je v pravidlách zmienka,  potom platí, že čo nie je zakázané, je povolené.

 

Najčastejšie chyby pri tvorbe a realizácii hier

Zlý odhad (veľkosť herného územia, čas na hru; nevyrovnaná sila tímov, schopnosti alebo mentálna vyspelosť účastníkov,...).

Chyba v komunikácii medzi vedúcimi (rôzny výklad pravidiel rôznymi vedúcimi, niekto nie je na mieste, na ktorom je dôležitý, zaujatý rozhodca - dôsledkom je spochybnenie hry, rozladenie, spory, zníženie výchovného efektu i našej autority, ...)

Zlá atmosféra, motivácia. Typické príčiny:

·         dramaturgická chyba (zlé zaradenie v scenári) – nevhodná predchádzajúca aktivita, prílišná únava účastníkov

·         „presakovanie“ technických záležitostí zo zákulisia, prezradenie prekvapení (kazí najmä tajuplnú atmosféru); prezradená pointa - dôverné informácie môžu dostávať len tí, ktorí si dôveru zaslúžia, všetky manuály hry treba poriadne odkladať, aby neboli v  dosahu "nezainteresovaných",

·         podcenená, nedostatočná motivácia (problém najmä pri fyzicky náročných hrách),

·         otrocké kopírovanie známej predlohy (knihy, filmu); etapová hra nie je divadelné predstavenie, treba si vybrať motív a spracovať ho podľa vlastných predstáv a podmienok,

·         opakovanie nápadov - ak meníme len legendu a jadro hier ostane nezmenené, prekvapenie je nahradené rutinou,

Pravidlá (nejednoznačné, zle vysvetlené, zabudnutý bod pravidiel, zle zvolený systém hodnotenia, ...)

Materiál (chýbajúci, zabudnutý, nekvalitný, nedostatočné množstvo,...)

Časový tlak (hra je zaradená v nejakom pevnom bloku a je uponáhľaná, aby sa to stihlo; nedokončená etapová hra zabráni uspokojeniu z celkového ukončenia hry - v časovom pláne si musíme nechať rezervu, aby nám ani zlé počasie nedokázalo zabrániť vo vyvrcholení hry.)

Chyby uvádzajúceho vedúceho: bezmyšlienkovité kopírovanie bez prispôsobenia podmienkam, rutinérs-tvo pri uvádzaní známej hry.

 

Vždy, keď sa niečo nepodarí, hľadajme chybu alebo chyby výlučne na svojej strane. Dobre pripravenú hru môže pokaziť počasie, nie deti!

 

Odporúčaná literatúra a zdroje informácií:

 

Kolektiv autorů, Zlatý fond her, Mladá fronta, Praha 1990

Chour J., Receptář her, Portál, Praha 2000

Kolektiv autorů, Zlatý fond her I, Portál, Praha 2002

Zapletal M., Velká encyklopedie her, Olympia, Praha 1985

Hrkal J. -  Hanuš, R.: Zlatý fond her II., Portál, Praha 1998

www.hra.cz

Neuman J., Dobrodužné hry a cvičení v přírodě, Portál, Praha 1998

 

 

Lektor: Jozef KIRCHMAYER, Detská organizácia YETI, Bratislava, www.detskestranky.sk