Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Zápis ze schůze Rady sdružení Občanského sdružení Dveře Pacov č. 01/08

 

2. února 2008

 

Přítomní: přípravný výbor – Bc. Markéta Hrobská, Marie Hrobská, Libuše Kremsová, DiS.

 

 

Členská schůze je dle článku 19. 2. 7. stanov usnášení schopna.

 

 

Program schůze:

 

  1. Schválení programu schůze.

  2. Informace o registraci u Ministerstva vnitra. První rada sdružení.

  3. Zakládající člen.

  4. Volba statutárního zástupce Občanského sdružení Dveře Pacov (předsedy sdružení).

  5. Zmocnění manipulovat s bankovním účtem a podpisová práva.

  6. Další schůze sdružení. Stanovení úkolů.

 

 

Zápis

 

  1. Schválení programu schůze proběhlo jednohlasně.

  2. Informace o registraci u Ministerstva vnitra předány. Občanské sdružení Dveře Pacov bylo registrováno ke dni 23. lednu 2008. První radou sdružení jsou dle článku 19. 2. 4. členové přípravného výboru.

  3. Zakládajícím členem je Libuše Kremsová, DiS.

  4. Volba statutárního zástupce (předsedy sdružení): statutárním zástupcem sdružení se navrhuje jeho zakládající člen:

 

      Libuše Kremsová, DiS.

 

Pro hlasovali 2 členové/ zdržel se 1 člen.

 

Statutárním zástupcem (předsedou sdružení) Občanského sdružení Dveře Pacov se stala Libuše Kremsová, DiS.

 

Libuše Kremsová, DiS.

Antonína Sovy 438                               ………………………………..

395 01 Pacov

 

5.      Zmocnění manipulovat s bankovním účtem a podpisová práva.

    

Zmocnění manipulovat s bankovním účtem má: Libuše Kremsová, DiS., Bc. Markéta Hrobská, Marie Hrobská.

 

Dle článku 10. stanov má podpisové právo předseda sdružení a dva určení členové rady.

 

         Podpisové právo má: předseda sdružení: Libuše Kremsová, DiS.     

                                              členové rady: Bc. Markéta Hrobská                    

                                                          Marie Hrobská                  

 

 

      6. Další schůze sdružení. Stanovení úkolů.

 

Další schůze rady sdružení proběhne 10. března 2008.

 

 

Úkoly:

a)      založení bankovního účtu u Poštovní spořitelny – zodpovídá Marie Hrobská

b)      účast na RVVZ 2008 v Třebíči – oslovení zájemců, příprava prezentace – zodpovídá Libuše Kremsová

c)      připravit návrhy na programovou nabídku březen – červen 2008 – zodpovídají všichni

d)      připravit návrhy na oslovení potencionálních sponzorů, vypracovat přehled aktuálních grantů – zodpovídají všichni

e)      příprava programu Jarní tvořivé dílny s přespáním, zajištění prostor, materiálu, pomůcek, oslovení dětí – zodpovídá Libuše Kremsová

f)        vypracovat přihlášky pro další členy sdružení – zodpovídá Libuše Kremsová

 

 

 

 

Zapsala: Marie Hrobská                              …………………………………

 

 

Ověřila: Libuše Kremsová, DiS.                  …………………………………

 

 

Příloha: Prezenční listina ze dne 2. února 2008


 

 

Prezenční listina schůze rady sdružení ze dne 2. února 2008

 

 

Přítomny: Libuše Kremsová, DiS., Bc. Markéta Hrobská, Marie Hrobská

 

 

 

 

Libuše Kremsová, DiS.

 

Bc. Markéta Hrobská

 

Marie Hrobská

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář