Jdi na obsah Jdi na menu
 


Libuše Kremsová, DiS.

 

    Vystudovala VOŠ sociální v Prachaticích,  tři roky studovala Speciální pedagogiku na UHK, během zaměstnání se zúčastňuje pravidelně různých kurzů, školení a seminářů

 

Rozhovor – nástroj pomoci

Arteterapie – práce s hlínou

rekvalifikační kurz  Výchovný asistent ve speciálních zařízeních pro děti a mládež s mentálním postižením

Hlavní vedoucí letního tábora

Netradiční tělovýchovné aktivity

Agresivita dětí

Co nového nám přinesl ŠVP - Hodné děti

Predikce vzniku poruch učení a chování u dětí předškolního věku

Účast na Mezinárodní konferenci Zdravotně postižení - programy pro 21. století

Účast na konferenci Dítě v systému náhradní péče Brno

Certifikát o dosažení základních uživatelských ICT znalostí a dovedností číslo 2 - ZB - 938/2005

Individualizace a diferenciace výuky nadaných žáků v rámci integrace na základní škole

Hry v MŠ

Mediální výchova - Nenechme se oblbovat aneb mediální výchova pro praktický život

Vývojové zvláštnosti dětí ve věku 3- 7 let

Certifikát - Základní kurz aromaterapie

Certifikát -"Harmony" masáž hlavy a chodidel

Certifikát - Baby masáže

Certifikát - Kurz aromaterapie pro děti

Certifikát - Psychomotorika (Masarykova univerzita v Brně, fakulta sportovních studií)

Certifikát - Masáž horkými lávovými kameny (Hot Stones massage)

Metodika cvičení rodičů s dětmi

Inspirace hravou tělesnou výchovou I., II., III.

seminář (workshop) - Overbally pro děti, mládež a dospělé

výtvarné dílny Vánoční tvoření ze šustí, Růžičky ze dřeva, Mozaika ze skla a plastů, Tea bag folding aj.

seminář (workshop) - Aerobik pro děti

setkání cvičitelek Brno- Burza nápadů

absolvent Základní normy zdravotnických znalostí (0931pedZN)

 

    Sedm let pracovala jako sociální pracovnice NZDM při FCH Pacov, pět let pracuje jako učitelka v MŠ. Má zkušenosti se zajišťováním volnočasové nabídky (tvořivé dílny pro děti, víkendové pobyty, letní projekty apod.). Zúčastňuje se pravidelně regionálních i celostátních setkání pracovníků s dětmi. Na CVVZ 2007 v Třešti a na RVVZ 2008 v Třebíči lektorovala program Padák – rozvoj pohybu a týmové spolupráce.

 

Absolvovaná odborná praxe:

 

Domov důchodců - Dům seniorů Pacov - 42 hodin

Domov pro matky s dětmi Tábor - 48 hodin

Farní charita Pacov - pečovatelská služba - 72 hodin

Kontaktní místo dávek SSP Pacov - 90 hodin

Okresní soud pelhřimov - 30 hodin

Ústav sociální péče Háj u ledče nad Sázavou - 74 hodin

Úřad práce Pelhřimov - 60 hodin

Výchovný ústav pro mládež Černovice u Tábora - 138 hodin

Zvláštní škola Pacov - 115 hodin

Diagnostický ústav sociální péče v Černovicích u Tábora - 40 hodin

Dětská ozdravovna v Černovicích u Tábora - cca 320 hodin

 

 

Ve školním roce 2009/2010 na mě čekají tyto kurzy:

 

leden - březen - rekvalifikační kurz Masér pro sportovní a rekondiční masáže - právě probíhá

 

únor - www.nidv.cz - Dny inspirací pro mateřskou školu 8 - 10. 2. 2010

březen - Kurz míčkové facilitace

kurz Reflexní terapie - Patakyovi - Masérská škola Brno